عهدیه آتشی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/29
عهدیه آتشی
بنیان‌گذار علم نگار
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
توسعه صنایع خلاق، فعالیت های فرهنگی کار آفرینان