علی حسینی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
علی حسینی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیر سئو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
آزمایشگاه تخصصی سئو و بهینه سازی سایت
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مهندسی نرم افزار