علی جلالوند

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
علی جلالوند
بنیان‌گذار سبز پالایش ساتراپ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
بستری برای حل مسایل مربوط به بحران آب، پساب و ...