علیرضا کوچک زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
علیرضا کوچک زاده
بنیان‌گذار کافه گلدون
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم عرضه آنلاین گل و گیاه آپارتمانی