علیرضا دانش

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
علیرضا دانش
سمت نایب رییس هییت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - نایب رییس هییت مدیره
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تضمین معاملات اینترنتی و حضوری