علیرضا امینی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/2/27
علیرضا امینی
تحصیلات
فارغ التحصیل - دکتری
مهندسی صنایع