عرشیا دیلمقانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
عرشیا دیلمقانی
سمت مدیر بخش روابط عمومی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیر بخش روابط عمومی
1399/12/26