عباس یزدان پناه

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
عباس یزدان پناه
سمت مدیرتولید نرم افزار پرداخت
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرتولید نرم افزار پرداخت
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع