عباس حصاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
عباس حصاد
بنیان‌گذار ویزیت فور یو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه نوبت دهی پزشکان و مدیریت مطب آنلاین