عامر نجفیان پور

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
عامر نجفیان پور
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   4
دستیار هوشمند فوتبالی
تبدیل گفتار به متن و به اشتراک گذاشتن آن
پلتفرم تبدیل گفتار به متن و به اشتراک گذاشتن آن
نرم افزار چت برای شرکت ها و سازمان ها