صادق امیری مقدم

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
صادق امیری مقدم
بنیان‌گذار آیدیزاین
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سازنده پرینتر سه بعدی و ارائه دهنده خدمات پرینت ...