سید محمود میر اسماعیلی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
سید محمود میر اسماعیلی
سمت مشاور ارشد کسب و کار
توضیحات بیشتر

مدیر پروژه تحقیقاتی بازارشناسی و مدیریت بازار پلاسترها در ایران به عنوان رهبر خاورمیانه، مدیر پروژه تحقیقاتی ظرفیت سنجی و طراحی فرایندی ایجاد کسب و کارهای خانگی، مدیر پروژه تحقیقاتی مدل سازی سازمان های سلامی، مدیر پروژه تحقیقاتی انطباق فرش دستبافت با استانداردهای مدون در اتحادیه اروپا، مدیر پروژه تحقیقاتی انطباق کیت های تشخیصی هپاتیت B و HIV با استانداردهای مدون در اتحادیه اروپا، کارشناس تیم تحقیقاتی تدوین آیین نامه های اعتبار بخشی بیمارستانی براساس استاندارد JCI، مدیر پروژه تحقیقاتی اصلاح...

بیشتر بخوانید

موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
مشاور - مشاور ارشد کسب و کار
1399/7/2