سید رامین هاشمی فشارکی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
سید رامین هاشمی فشارکی
بنیان‌گذار آیدیزاین
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سازنده پرینتر سه بعدی و ارائه دهنده خدمات پرینت ...