سودابه بخشی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
سودابه بخشی
بنیان‌گذار فیتیلیتو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
بستر معرفی خدمات و ارائه آموزش‌های حوزه ورزش
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مدیریت سیستم و بهره وری