سعید واعظ زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
سعید واعظ زاده
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم