سعید هاشمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
سعید هاشمی
سمت رییس هییت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رییس هییت مدیره
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
درگاه تجمیع خدمات خودرو
جستجو و زیرساختی ارتباطی برای جویندگان املاک