سعید مشهدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/28
سعید مشهدی
بنیان‌گذار پی پینگ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
راهکار جامع پرداخت کسب و کار ها
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی
مهندسی عمران