سعید احمدی پویا

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
سعید احمدی پویا
سمت مشاور ارشد توسعه کسب‌وکار
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مشاور ارشد توسعه کسب‌وکار
تحصیلات
فارغ التحصیل - دکتری
توسعه کسب و کار