سجاد اکباتانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
سجاد اکباتانی
سمت مدیرتوسعه تعاملات
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرتوسعه تعاملات