سامان فراهانی سروش

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
سامان فراهانی سروش
سمت مدیر ارزیابی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیر ارزیابی
تحصیلات
فارغ التحصیل - دکتری
مدیریت تحقیق و توسعه