سالار تیموری غرب

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
سالار تیموری غرب
سمت مدیر بخش IT و SEO سامانه پنجره و پنجره مگ
آدرس ایمیل :
salar.teymurii@gmail.com
توضیحات بیشتر

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی مواد غذاییفعال در حوزه IT و تکنولوژی های به روزتکنسین تعمیرات انواع لپ تاپ و سیستم های کامپیوتری

موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیر بخش IT و SEO سامانه پنجره و پنجره مگ
1400/1/6