ساره سادات غفوریان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
ساره سادات غفوریان
بنیان‌گذار مانیار
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شبکه اجتماعی پیام‌رسان برای ارتباطات مالی در بستر ...