رضا امیدسالاری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
رضا امیدسالاری
سمت نایب رییس هییت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - نایب رییس هییت مدیره
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
ارائه‌دهنده‌ خدمت فروش گل طبیعی با ماندگاری بالا