رزا مهرابی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
رزا مهرابی
سمت مدیرتوسعه دانش و آموزش
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرتوسعه دانش و آموزش
تحصیلات
فارغ التحصیل - دکتری
فلسفه