رامین شیرعلی پور

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
رامین شیرعلی پور
سمت مشاور
آدرس شرکت آمایش سلامت سرزمین :
آدرس ایمیل :
ramin.shiralipour2008@gmail.com
وبسایت:
توضیحات بیشتر

مشاور کسب و کار-مدیر پروژه ملی مسیر گردشگری دیلمان -فعال محیط زیست و دبیر شبکه سازمانهای مر دم نهاد محی زیست و منابع طبیعی استان گیلان-مدیرعامل موسسه دوستداران سیاهکل-

موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
مشاور - مشاور
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول