حمید قاسمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
حمید قاسمی
سمت حمید قاسمی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - حمید قاسمی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
سامانه مدیریت وای فای و مارکتینگ تحت شبکه
پلتفرم طراحی و ساخت اپلیکیشن موبایل