حمیده کرمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
حمیده کرمی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
اپلیکیشن مدیریت صندوق های قرض الحسنه
اپلیکیشن مدیریت ساختمان