حسین نوراللهی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
حسین نوراللهی
بنیان‌گذار طلوع فیلم
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ارائه دهنده خدمات تیزر تبلیغاتی، عکاسی ...