حسین نظربلند

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
حسین نظربلند
سمت مشاورمدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مشاورمدیرعامل
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مهندسی برق