حسام آرمندهی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
حسام آرمندهی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
فروشگاه برنامه‌های اندرویدی
بستر موبایلی پرداخت با استفاده از شماره موبایل
پلتفرم آنلاین نیازمندی‌ها
سرمایه گذاری ها
تعداد سرمایه گذاری های انجام شده :   1
1 پیاده 10,000,000,000 ریال 1398/7/10
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1