حامد ساجدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
حامد ساجدی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
تحصیلات
فارغ التحصیل - دکتری
مهندسی برق