جلال فهمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/28
جلال فهمی
بنیان‌گذار ویترین نت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ارتباط خریداران و فروشندگان