جلال الدین سجادی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
جلال الدین سجادی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی و منابع طبیعی
شتابدهنده تخصصی در حوزه طراحی، انرژی، منابع طبیعی ...