بهروز فتح آبادی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
بهروز فتح آبادی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
سامانه ردیابی و جستجوی چک های مفقودی
سامانه اطلاع رسانی و ردیابی کالاهای دیجیتال گم ...
پلتفرم نرم‌افزاری برای تسهیل پرداخت‌های موبایلی ...