بنیامین ساریخانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
بنیامین ساریخانی
بنیان‌گذار تیم رباتیک امید
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
طراحی و ساخت انواع ربات های صنعتی و تحقیقاتی