امین توکلی پور

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
امین توکلی پور
سمت زیرساخت مالی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
مشاور - زیرساخت مالی
1399/11/17
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه اینترنتی محصولات دریایی