امیرحسین فولادگر

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
امیرحسین فولادگر
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم اشتراکی اجاره خودرو و موتورسیکلت
مرجعی برای خرید و فروش خودرو