امیرحسین رهبری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
امیرحسین رهبری
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   4
سامانه پیامکی برای تعامل با مخاطب در کسب و کارها
بازاریابی در شبکه های اجتماعی و موبایل
سامانه ارائه دهنده راهکار توسعه سایت و فروشگاه ...
آژانس بازاریابی دیجیتال