اسماعیل دهداری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
اسماعیل دهداری
سمت مدیر عامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیر عامل
هیئت مدیره - بنیان گذار ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
سامانه جامع بازاریابی ، مشاوره ، مقایسه و خرید ...
سرمایه گذاری ها
تعداد سرمایه گذاری های انجام شده :   1
1 سانا حامی فرداد 8,000,000,000 ریال 1399/6/17
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1