اسماعیل آتش پز گرگری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
اسماعیل آتش پز گرگری
بنیان‌گذار فرادرس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه ارائه‌ دهنده محتوای آموزشی به صورت آنلاین ...