احسان عبدالرشیدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
احسان عبدالرشیدی
بنیان‌گذار سندباد
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه اینترنتی لوازم خانه و آشپزخانه