احسان داودی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
احسان داودی
بنیان‌گذار قیمت یاب
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم مقایسه قیمت انواع گوشی موبایل، تبلت، خدمات ...