آرمین محمود صالحی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
آرمین محمود صالحی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
وب سایت گردشگری و رزرو آنلاین تور، پرواز و هتل