ManaIBC

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
ManaIBC
سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا
سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 28427915
توضیحات بیشتر

تمرکز مرکز بین المللی کسب و کار مانا روی شرکت های نوآور، کارآفرینان آینده و شرکت های تولید و صنعتی است که تجربه و شناخت کافی در زمینه رشد کسب و کار خود در بازارهای بین المللی و منطقه ای ندارند.