یوفاند

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/11
فعال
یوفاند
سیستم تامین مالی جمعی مبتنی بر پیش‌خرید
سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، سهروردی شمالی، خیابان نیکو قدم، شماره 8، واحد 28
دفتر مرکزی :
+98 21 88525694
وبسایت:
توضیحات بیشتر

یوفاند یک سیستم عامل تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش است که به صورت یک واسط میان مبتکران و حامیان عمل می کند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل