گندم

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/1/27
غیر فعال
گندم
سامانه تامین مالی جمعی برای امور خیریه و محرومیت‌زدایی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

گندم، پلت فرم تامین مالی جمعی خیریه می باشد که از مدل های پاداش محور نیز استفاده می کند. این پلت فرم برای جمع آوری حمایت مالی برای سازمان های خیریه و کارآفرینان و صاحبان ایده فعالیت می کند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل