گلستان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
گلستان
سرمایه گذاری خطرپذیر برای کسب و کارهای نوپا
سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید مخبری، پلاک 32، شرکت گلستان
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 48631000