گسترش زیست فناوری آوین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
گسترش زیست فناوری آوین
تولیدکننده گرفت های مصنوعی استخوان
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس شرکت :
استان قزوین  ،  شهر قزوین  ، پارک علم و فناوری قزوین
شرکت :
+98 9109571864