گردشگری سلامت ثمین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/16
فعال
گردشگری سلامت ثمین
خدمات گردشگری سلامت
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
راهکار سلامت ثمین طب
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 88673299
توضیحات بیشتر

سامانه گردشگری سلامت ثمین یک پلتفرم ائه دهنده خدمات گردشگری سلامت به بیماران خارجی در ایران است.