گارلت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
گارلت
تولید و پخش غذاهای رژیمی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، مرکز نوآوری تیوان
ایمیل :
شرکت :
+98 021 28421767
وبسایت: